שוקל גירושין?

שוקל גירושין?

במילים פשוטות: תכנון ראשוני נכון = השגת המטרות.

דיני הגירושין הינם זירה משפטית מיוחדת המחייבת בקיאות וניסיון של עורך הדין המטפל בתיק. בניית אסטרטגיה נכונה – בטרם הכניסה להליך, תגדיל משמעותית את ההישגים המשפטיים של המתדיין.

תכנון אסטרטגי נכון, מתחיל בבחירת הערכאה אשר תדון בנושאים השונים הקשורים בהליך הגירושין – בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

בחירת הערכאה תשפיע ישירות על המשך ההליך, דרך התנהלותו וההישגים. בחירת הערכאה מחייבת מומחיות מיוחדת וניסיון מעשי עכשווי. ומדוע ? משום ששתי הערכאות המוסמכות לדון בעניינים הכרוכים בגירושין נסמכות על תפיסות עולם שונות בתכלית עד כי לעיתים נראה כאילו אינן נשענות על אותה מערכת חוקית. ואם כל זה לא מספיק, אזי מדי יום ביומו נוספות פסיקות חדשות המשנות סדרי עולם הן בבית המשפט והן בבית הדין הרבני וכך, מה שהיה נכון אתמול לא בהכרח נכון היום – לא בבית המשפט ולא בבית הדין הרבני.

עו"ד בקיא ומנוסה ידע, לאחר שקלול הנתונים הרלוונטיים, באיזו ערכאה לבחור וכיצד לתת את "מכת הפתיחה" באופן שיבטיח מיקסום ההישגים בסיומו של ההליך.

משנקבעה הערכאה, ישקול עורך הדין ביצועם של מהלכים מקדימים אשר יהיה בהם כדי לקבוע את סדר היום של ההתדיינות הצפויה. קיימים מספר מהלכים, אשר יהיה ביכולתם להשפיע השפעה מכרעת על מהלך ההתדיינות העתידית כולה. בין היתר, מדובר בצווים זמניים/קבועים, עיקולים, צווי מניעה, צווים לשמירת רכוש וכיוב'.

זכור. מהלך ראשון שיבוצע נכון, יכול להעניק למתגרש יתרון לא מבוטל בהמשך ההליכים.

בחר בעורך הדין שילווה אותך בתהליך הגירושין בתבונה, הוא ישפיעה ישירות על עתידך.

מיד לאחר מכן, ידע עורך הדין המיומן להנחות את הלקוח מאילו טעויות "קלאסיות" להימנע. המדובר בסדרה של מעשים אשר אדם מן הישוב, שאינו מנוסה דיו, לא יעלה בדעתו כי הם עלולים לגרום לו לנזקים עצומים (במידה ולא יהיה מוכן אליהם), ללא ידיעה מראש והכנה מוקדמת עלול המתגרש למצוא את עצמו מפסיד "נקודות" במאבק הגירושין, נקודות אשר ישפיעו חלילה לרעה על עתידו לאורך שנים.

בסופו של יום ולא פחות חשוב, עו"ד מנוסה יידע גם מתי לסיים את ההליך, ובמידת הצורך ידע ללוות את הלקוח בימים שלאחר סיום ההליך, לצורך סיום "חלק" ונכון.

גירושין עלולים להיות תהליך לא פשוט. הטובים שבינינו, ידעו לצאת ממנו מחוזקים, למודי לקחים ומוכנים לעתיד טוב יותר. זה כבר חלקו של הלקוח…