תביעת אבהות

תביעת אבהות – מה משמעותה?

כאשר זוג מתגרש, וילדים מעורבים, מעבר להסדרים הכלכליים ומי מקבל מה, מעורבת גם תביעת האבהות. מהי תביעת אבהות ומה השלכותיה? מטרת תביעת האבהות היא בעיקרה הצהרתית, שכוונתה להכריז על אדם בתור אב. כיום, בדיקת רקמות פשוטה יכולה לקבוע האם הגבר הוא אכן אבי הילד. בדיקה זו מתבצעת פשוט על ידי לקיחת דגימת דם.

כל אחד יכול לדרוש תביעת אבהות – האב עצמו, האם ואפילו הילד, שמבקש להכיר בזכויותיו כבגיר. מה ההשלכות? במה זה תורם?

כולם רגילים כשמדובר בתביעת אבהות, הכוונה היא לבקשת משמורת עבור הילדים, בעת מהלך הגירושין, אבל מדובר במשמעויות רבות יותר בתחומים שונים.

ההיבט הראשון, אליו מתקשר המושג תביעת אבהות, זה מזונות ילדים. במקרה זה פעמים רבות דווקא האם מתקשרת לנושא, שכן אם הילדים מקושרים לאב, עליו לפרנס את הילדים כל חייו, ובהכרח לשלם מזונות במקרה של גירושין. הגבר חייב לפרנס את הילדים עד גיל בגרות ללא קשר ליכולתו הכלכלית.

3ההיבט הנוסף והמוכר יותר, זו בקשת משמורת. זכות האב לבקש חזקה על ילדו, בטענה שהוא יותר מתאים לגדל את ילדו מהאם. למשל, כי היא כמעט לא בבית. בכל מקרה, במרבית הפעמים הדבר לו עוזר הרבה, כי כרגיל בית המשפט פוסק לטובת האם בעיניין המשמורת שכן נטען כי מומלץ על הילדים להיות עם האם. רק במקרים נדירים מאוד, כרגיל אם האם באמת לא מסוגלת לטפל בילדה, הילד עובר למשמורת האב.

תביעת האבהות גם מתקשרת להסדרי ראייה. כפי שצויין עוד קודם, נראה כי כמעט תמיד האם תזכה במשמורת, אבל ברור שהאב גם צריך לראות ילדיו, כך שיארגנו לו הסדרי ראייה. שהם בעלי חשיבות מכרעת ליציבותו הרגשית של הילד. הם גם מונעים סכסוכים עתידיים ובכלל, הסדרי ראייה אמורים ליצור מעין מודל לזוגיות תקינה. הסדרי הראייה יקבעו מתי יראה את ילדו ובאילו נסיבות. כרגיל האב רואה את הילד כפעמיים בשבוע או כל סוף שבוע שני, אך זה לא תמיד ככה. אם האב ידוע כאדם מכה, או מסובך עם החוק, יוכל לראות את ילדו רק פעמים אחדות ורובן תחת השגחה.

לבסוף, תביעת אבהות קשורה גם בעניינים הלכתיים הקשורים לדת. עניין ייחוס הילד מוכיח אם הוא אכן כשר או בגדר ממזר, קשורים קשר הדוק לשאלת האבהות. לכן אם ילד יוכרז כממזר הוא יוכל, להינשא רק לממזרת. אין לו זכות להתחתן עם בת להורים נשואים. בנוסף, בדיקה זו תלווה גם את ילדיו של הילד לדורי דורות. משום כך סוגיות הקשורות בענייני תביעת אבהות הן קריטיות בחשיבותן ונלקחות בכובד ראש.