שישה מיתוסים על גירושין – גברים

שישה מיתוסים על גירושין – גברים

בימינו, אין מי שלא מכיר מישהו שהתגרש. אולי חבר קרוב או שכן, או אולי עמית לעבודה.

לכל אותם מכרים עצות 'מועילות', כאלה שמספרים לכם מ'ניסיון'.

יש לזכור: עו"ד טוב יידע לייעץ לך כיצד לפעול בין אם אתה הפותח בהליך ובין אם לא פתחת, כיצד ניתן להפוך חיסרון ליתרון ולהפוך את הקערה על פיה.

האמת היא, אין קביעה חד משמעית ויש להתייחס לכל מקרה לגופו. תמיד יש מקרים יוצאי דופן ותמיד אפשר להפוך את היוצרות. זו ההזדמנות לנפץ כמה מיתוסים שמספר לקוחות העלו בפגישות יעוץ שונות וזה המקום לנפצם בפני המתלבטים.

מיתוסים על גירושין – גברים

1. בית הדין הרבני טוב לכל הגברים ולא טוב לנשים- לא נכון! – ישנם מקרים בהם גבר המגיע לבית הדין הרבני יכול למצוא עצמו בעמדה גרועה מזו אשר היה מוצא עצמו אילו היה מחכה ובוחר לקיים הליך בבית משפט לענייני משפחה. הגישה כי הגשת תביעה בבית הדין הרבני תטיב עם הגבר, בעוד תביעה שתוגש לבית המשפט תגרע מזכויותיו, פשוט אינה נכונה וישנם מקרים רבים בהם לאשה כדאי להגיש את התביעה לבית הדין הרבני. כמו למשל, לשם קבלת צו למדור ספציפי על מנת שתוכל להמשיך ולהתגורר בביתה או לשם קבלת מזונות אשה שאולי לא הייתה זוכה בהם באם הייתה התביעה מוגשת מראש על ידה לבית משפט לענייני משפחה.

2. אשתי קיבלה מהוריה דירה לפני שנישאנו, בה התגוררנו כמה שנים טובות- אני חושש כי אין לי זכויות בדירה- לא תמיד נכון!- היה והצדדים השביחו את הנכס יחדיו ומדובר בדירת מגורים יחידה, אם היה לבעל תפקיד בנכס ונעשתה על ידו תרומה, יכול מאוד להיות שהוא צבר זכויות בדירה! גם משך הזמן שגרו הצדדים בדירה מהווה שיקול.

3. התחתנו בקפריסין, אנחנו לא צריכים להתגרש ברבנות- לא נכון!- על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953, סעיף 4א, גירושין בארץ נעשים על פי הדין האישי ולמעשה יהודים שנישאו זה לזו בנישואין אזרחיים יאלצו להתגרש גם כדת משה וישראל בבית הדין הרבני, על הבעל יהא לתת לאשה גיטה ועל האישה לקבלו.

4. מרגע שנקבעו מזונות הילדים המזונות הם סופיים ואין ביכולתי לשנותם- לא נכון!- הזכות לתבוע מזונות אינה מושתקת לאחר שנקבעו. במידה והצרכים של הילדים השתנו לאחר הכרעת ביהמ"ש בדבר גובה המזונות, בשל שינוי נסיבות למשל או צרכים מיוחדים של הילד או הילדים, ניתן להגיש תביעה להפחתת או הגדלת המזונות. גם שינוי בהכנסות מהווה סיבה טובה ולא רק צרכי הילדים!.

5. ילדים תמיד יישארו בחזקת האם מאחר וגילם צעיר ומאחר ואבות אינם יכולים לטפל בהם על פי גישת בתי המשפט ובתי הדין הרבניים- לא נכון!- לאור השינוי הרב בפסיקה ולאור המלצות ועדת שניט, אין החלטה גורפת יותר כי ילדים שהינם מתחת לגיל 6 ילכו באופן אוטומטי עם אמם. גם בתי הדין הרבניים ובתי המשפט הרחיבו יותר ויותר את ההכרה בזכויות האב ובעקרון העל- טובת הילד.

6. חתמנו על הסכם ממון בפני עורך דין לפני שנישאנו. לאחר מספר שנות נישואין החלטנו להתגרש. עכשיו אשתי דורשת ממני לקיים את הסכם הממון עליו חתמנו בטענה שאני מחויב לו- לא נכון! ע"פ חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, סעיף 2, הסכם ממון מקבל תוקף משפטי מחייב רק אם נחתם בפני נוטריון טרם הנישואין או את אישור הערכאה השיפוטית המתאימה. מהסכם שנערך מול עורך דין, בפני עדים או אפילו שנכתב בין הצדדים אינו מבטא את גמירות דעתם של הצדדים להחריג את חוק יחסי ממון מהמשטר הרכושי אותו ירצו לנקוט ולכן אין להסכם תוקף שכן הוא נחתם 'רק' בפני עורך דין ולא נדרש על פי החוק.