שוקל גירושין?

שוקל לפתוח בהליך גירושין ? הקדש כמה דקות לקריאה

כלל המפתח הנו כי "מהלך פתיחה" שיבוצע כראוי, ישפר משמעותית את עמדתו של המתגרש במהלך הליך הגירושין וכפועל יוצא מכך, בהמשך חייו – לא פחות.

תכנון אסטרטגי/טקטי נכון של הליך גירושין הנו מלאכה המחייבת את עוה"ד לקריאה מדויקת של מכלול הנסיבות ובניתוחן מתוך בקיאות וניסיון.

תכנון אסטרטגי ראוי, יתחיל בבחירה נכונה של הגוף השיפוטי אשר לו ינתנו הסמכויות בנושאי הכרוכים בגירושין – בית המשפט האזרחי או בית הדין הרבני. המערך המשפטי בארץ מעניק סמכויות מקבילות לשני גופים אלה במגוון נושאי "המעטפת" של הליך הגירושין. החל מפסיקת מזונות, דרך משמורת הילדים, ענייני כתובה ועוד ועוד.

לבחירת הערכאה השיפוטית תהייה השפעה מכרעת על ניהול ההליך כולו ועל תוצאותיו הסופיות. הבחירה בין בית המשפט לבין בית הדין הרבני חייבת להיעשות מתוך ניסיון עבר עשיר, כמו גם מתוך בקיאות בהתפתחויות העדכניות שחלות בתחום על בסיס כמעט יומי. בהקשר זה קיימות טעויות היסטוריות מושרשות שאין כמעט מתגרש שאינו "חוטא" בהן (בראש ובראשונה הסברה המוטעית לפיה בית הדין הרבני מעניק "יתרון מובנה" לגבר בעוד בית המשפט מעניק יתרון דומה לאשה).

 

מטבע הדברים, לשתי הערכאות האמורות תפיסות עולם שונות בתכלית ולא מן הנמנע כי כל אחת תכריע באופן שונה בבואה לדון באותה סיטואציה משפטית ממש. לא זו בלבד, אלא שתחום דיני הגירושין מתחדש מדיו יום ביומו ומצב משפטי נתון שחל אתמול, אינו בהכרח רלוונטי היום.

רק עו"ד בעל מומחיות ספציפית, ידע לשקלל נכונה את מערך הנתונים, ולהמליץ ללקוח בבחירת אסטרטגיה ראויה שראשיתה בחירת הערכאה הנכונה ללקוח ולתיק הפרטני שלו.

מיד לאחר בחירה נכונה של הערכאות הרלוונטיות, יתכנן עו"ד ראוי את סדרת המהלכים אשר יהיה בהם כדי לקבוע את "סדר היום" של ההליך כולו. הכוונה הנה לביצועם של צווי מניעה לסוגיהם, לעיקולים, למהלכים שימנעו הברחת רכוש משותף ועוד כיוצא באלה מהלכים שיהוו את תשתית התיק מיד עם פתיחתו.

תפקידו של עוה"ד מתחיל עוד בטרם יצא ההליך לדרכו ולפני שנכתבה האות הראשונה. על עו"ד מיומן להנחות את הלקוח מאילו טעויות צפויות עליו להימנע. קיימות אין ספור טעויות, התנהגויות, מהלכים ואפילו אמירות "סתמיות" כביכול שאדם מן הישוב אינו מודע להן ואשר במידה ויעשה, עלולים הם להשפיע לרעה על הליך הגירושין הצפוי. על הכנה מוקדמת ראויה, לכלול גם התייחסות להנתהלות ההליך מחוץ לכתלי בית המשפט והכנת הלקוח לזירה החוץ משפטית כביכול.

לא פחות חשוב. מיומנות משפטית ראויה נמדדת גם בהחלטה מתי ואיך לסיים את ההליך. הליך גירושין הינו כמעט תמיד הליך תובעני הן בפן הנפשי, הן כלכלית ובכלל. לא תמיד קיימת קורלציה בין מידת הלוחמנות של המתגרש למידת ההישגים הצפויים לו. על עו"ד ראוי והוגן לדעת אף מתי יהיה המועד הראוי לסיים תיק ומתי הימשכות ההליכים כבר לא תטיב עם הלקוח. כן, לא פחות חשוב הוא מתי להימנע מהליכים מיותרים, מתי לסיים את ההליכים וככלל, ראיה נכונה של טובת הלקוח הנה גם פונקציה של סיום ראוי ובזמן של הליך הגירושין.

זכור. הליך הגירושין עלול להיות תובעני וקשה. אחדים מאיתנו ישכילו לצאת ממנו למודי לקחים ומוכנים לעתיד טוב יותר. זה, כבר לא בידי עוה"ד. קח/י זאת כעיצה ידידותית לדרך …